Allmänna villkor

Följande villkor gäller vid anmälan till Vegoloppet:

Anmälan är bindande och individuell.

Anmälning är giltig först när betalning skett.

Köp av startplats sker enligt lagen om distansavtal avseende idrottsevenemang.

Namn, klubb och sluttid kommer publiceras på hemsidan, både under startlista och resultat. Via anmälan godkänner man även att foto samt film från loppet, eventuellt innehållande sig själv, publiceras på hemsidan.

Erlagd avgift återbetalas i sin helhet om loppet ställs in om det inte beror på omständigheter utanför arrangörens ansvar (s k Force Majeure). I annat fall återbetalas inte erlagd avgift.

Lopparrangörerna förbehåller sig rätten att förändra loppets sträckning, datum eller starttid på grund av omständigheter som är nödvändiga för att loppet skall kunna genomföras på ett bra och säkert sätt.

Deltagande i tävlingen sker på egen risk och en anmälan ses som att du är införstådd med och accepterar att arrangören inte kan hållas ansvarig för eventuella skador eller olycksfall.

Anmälan till Vegoloppet betraktas som ett samtycke till att de insamlade uppgifterna användes för att kontakta och informera dig om sådant som arrangörerna anser vara av betydelse för ett informerat och säkert genomförande av loppet. Alla uppgifter hanteras i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.

Kommentarer inaktiverade.